Secundair onderwijs
Volgens de organisator van het toelatingsexamen is het slagingspercentage het hoogst onder de studenten die Latijn en wiskunde hebben gestudeerd.
Dat wil niet zeggen dat deze richting ook het beste voorbereidt op dat toelatingsexamen, mogelijk zijn de leerlingen die deze richting kiezen en aankunnen in het bezit van een grotere kennis over de gevraagde onderwerpen of hebben zij betere studievaardigheden aangeleerd doorheen hun opleiding, wat hen in staat stelt grotere hoeveelheden informatie te verwerken, onthouden en combineren.

Aan VUB volgde de grote meerderheid van de 1ste jaars geneeskunde-studenten 2010-2011 in het secundair Wetenschappen-Wiskunde. Dit was ook zo de vorige jaren. Deze richting wordt gevolgd door de richting Latijn-Wiskunde. De minderheid volgde Latijn-Wetenschappen of Latijn-Moderne talen.

Voorbereidend wetenschappelijk jaar – secundair onderwijs
Twee onderwijsinstellingen (secundair onderwijs) in Vlaanderen organiseren een jaar ‘bijzondere wetenschappelijke vorming’.

Deze studierichting vervolledigt de opleiding wetenschappen en wiskunde voor leerlingen die een niet-wetenschappelijke studierichting gevolgd hebben en/of die zich onvoldoende voorbereid voelen om hogere studies met wetenschappelijke basis met kans op succes aan te vatten.

Leerlingen die een goede voorbereiding wensen op wetenschappelijke richtingen in het hoger onderwijs (biomedische studies, wiskunde, bio-ingenieur, chemie, handels-ingenieur, burgerlijk ingenieur, geneeskunde, militaire school, piloot, enz.) zijn hier aan het juiste adres. Er wordt rekening gehouden met de toegangsproef arts/tandarts en de Koninklijke Militaire School. De te kennen leerstof ervoor wordt zoveel als mogelijk in de lessen verwerkt.

Koninklijk Atheneum III, Voskenslaan 60, 9000 Gent
T 09 240 00 53
kavoskenslaan@kavoskenslaan.be
http://www.kavoskenslaan.be

Sint-Jan-Berchmanscollege, Jodenstraat 15, 2000 Antwerpen
T 03 237 71 95
secretariaat@sint-norbertus.be
http://www.sintjanberchmanscollege.be