Het wordt aangeraden om al in het vijfde middelbaar deel te nemen aan het toelatingsexamen, maar je resultaten zullen in ieder geval niet geldig zijn. Als regel geldt namelijk dat je op het einde van het jaar waarin je geslaagd bent voor het toelatingsexamen, ook in het bezit moet zijn van een diploma secundair onderwijs (of daarmee gelijkwaardig indien je je diploma in het buitenland behaald hebt), zoniet heb je een ongeldig toelatingsexamen afgelegd.

Deelnemen zorgt er wel voor dat je op deze manier de sfeer opsnuift, te weten komt waar je je aan mag verwachten, en een beeld krijgt van de vragen. Het is tevens nuttig om gedurende het academiejaar deel te nemen aan olympiades (wiskunde, chemie,…) om je niveau op te krikken en om een beeld te krijgen van de verwachtingen en voorbeeldvragen. En natuurlijk vormt een goede inzet voor alle wetenschappen tijdens je studies de beste basis.