Indien nodig vinden de kandidaten voor fysica een blad met formules en constanten en voor scheikunde een informatietabel in hun examenboekje. Dus je hoeft de tabel zeker niet vanbuiten te leren. Alle vragen van het toelatingsexamen worden ook zodanig opgevat dat het vinden van het juiste antwoord mogelijk is zonder het gebruik van rekentoestellen.

Het is dan ook verboden een rekentoestel, onder welke vorm ook, bij zich te hebben.