Geluk speelt een rol wanneer je de stof niet goed genoeg beheerst, dan kan je met een voor jou gunstige selectie van de 40 meerkeuzevragen voor het ochtendonderdeel een hogere score halen dan met een voor jou ongunstige selectie van de vragen.
Wanneer je de stof wel ruim voldoende beheerst dan doet geluk er weinig toe. Aangezien je de vragen niet kan controleren en je eigen kennis wel, is het dus van belang om de graad van geluk door toeval zo klein mogelijk te maken.