Zie het examenreglement

Je moet voor elk onderdeel (KIW en IVV) minimum 10/20 halen. Je moet in het totaal 22/40 halen.

Het doel van het examen is te bepalen hoeveel mensen aan de studie geneeskunde mogen beginnen. Dit betekent dat er geselecteerd wordt op punten (22/40), omdat men nu eenmaal de beste studenten wil voor de studie, maar dit betekent ook dat er geselecteerd wordt op het aantal dat slaagt.

Als er te weinig mensen slagen (wat veel voorkomt omdat de lat hoog ligt) dan kan er wel eens gedelibereerd worden. Dit kan zeer oneerlijk lijken, maar je kan dit het best vergelijken met een sollicitatieprocedure. Bij sollicitaties leg je testen (meestal ook kennis én vaardigheidstesten) af waardoor de beste kandidaten eruit worden geselecteerd.

Zijn er echter te weinig kandidaten die overblijven dan kan men extra kandidaten ‘meeselecteren’ omdat degene die het best scoort niet noodzakelijk de beste kandidaat is (andere goede kandidaten hebben misschien een slechte dag).

De redenering van de sollicitatieprocedure en het toelatingsexamen gaan dus beide uit van het idee dat mensen die goed zijn maar slecht scoren nog steeds heel hoog scoren maar juist de grens niet halen. Met andere woorden, een slechte dag kan geen excuus vormen, als je goed bent, haal je het.