Zie het examenreglement
Het toelatingsexamen bestaat uit twee gedeelten: “Kennis en Inzicht in de Wetenschappen” (KIW) en “Informatie Verwerven en Verwerken” (IVV).
Beide gedeelten hebben hetzelfde gewicht: voor beide is het maximumaantal punten vastgesteld op 20.
KIW bestaat uit 40 vragen:

 • 10 vragen biologie,
 • 10 vragen fysica (natuurkunde),
 • 10 vragen scheikunde
 • 10 vragen wiskunde.

Elke vraag heeft hetzelfde gewicht. Dat betekent dat er geen afzonderlijke slaagvoorwaarden opgelegd zijn voor elke wetenschap.
IVV bestaat uit de onderdelen "redeneerproef" en "casus".

 • De redeneerproef bestaat uit 50 vragen. Het maximum aantal punten op de redeneerproef is 7.
 • Het onderdeel "casus" bestaat uit twee delen.
 • De stilleestekstproef bevat 30 vragen en heeft 7 als maximum aantal punten.
 • Het gesprek arts/tandarts-patiënt telt 30 vragen en heeft 6 als maximum aantal punten.

Binnen elk onderdeel of deel van een onderdeel wegen alle vragen even zwaar.
Het is zeer raadzaam de vragen van vorige jaren te bekijken, het is zo dat elk jaar vragen van hetzelfde type terugkomen.

 • Wiskunde: is er bv bijna altijd een differentiaal te vinden,
 • Biologie: Bijna zeker een vraag omtrent de mitose/meiose,
 • Fysica: bijna zeker een vraag omtrent versnelling
 • etc.