Deze studie neemt veel tijd in beslag, namelijk tussen de 26 en 36uur/week. Dit komt doordat er enerzijds veel theoretische vakken worden gegeven en anderzijds veel practica gevolgd moeten worden.

Naarmate verder in de studies, zeker in master, wordt de nadruk steeds meer op practica gelegd.