De huidige opleidingen tot specialist (4-6jr) of huisarts (3-jr) worden omgevormd tot Master-Na-Masteropleidingen in de verschillende specialisaties en in de huisartsgeneeskunde. Deze opleidingen omvatten elk 120 studiepunten en bestaan uit een truncus communis (gemeenschappelijke stam), waarvan een deel door verschillende Vlaamse universiteiten wordt georganiseerd en een ander deel instellingsgebonden is.
Beide keuzes behandelen een ander aspect in het menszijn en hebben hun eigen uitdagingen.

Specialisaties verdiepen zich heel hard in één tak, terwijl huisartspraktijk een heel breed spectrum aan ziekten behandelt (alsook banale dingen als verkoudheden). Bij deze laatste gaat het er dus om om de banale zaken te kunnen te onderscheiden van de dringende en om dus een zeer grote kennis te hebben en te onderhouden. Ook is het sociale aspect hierbij sterk aanwezig.

Specialisaties behandelen iets totaal anders, richten zich op andere problemen en gaan veel dieper in op de materie en problemen. Voorbeelden zijn heelkunde, en dermatologie. Maar uiteindelijk gaan ook in deze beroepen vele zaken gelijklopend zijn.
De keuze moet gemaakt worden in het 7de jaar op basis van (op volgorde van prioriteit)

  • stage in het 6de jaar
  • masterjaren
  • interview
  • bachelorjaren