Resultaten 1 tot 1 van de 1

Onderwerp: Toelatingsproef arts/tandarts: examenreglement

 1. #1
  Volwaardig Lid Geneeskunde Studeren's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2010
  Berichten
  35

  Question Toelatingsproef arts/tandarts: examenreglement

  Besluit van de Vlaamse regering van 2 februari 2001

  Hierna volgt het overzicht van de essentiële bepalingen van het organisatiebesluit van 2 februari 2001. Hiermee maakt de examencommissie ook het examenreglement bekend. De integrale tekst is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 16 maart 2001 en is via internet raadpleegbaar op deze website.

  • Een kandidaat die deelneemt aan het toelatingsexamen maar op het einde van het kalenderjaar waarin hij deelgenomen heeft, niet in het bezit is van het diploma van secundair onderwijs, heeft een ongeldig toelatingsexamen afgelegd.
  • Het toelatingsexamen bestaat uit twee gedeelten: “Kennis en Inzicht in de Wetenschappen” (KIW) en “Informatie Verwerven en Verwerken” (IVV).
   Beide gedeelten hebben hetzelfde gewicht: voor beide is het maximumaantal punten vastgesteld op 20.
   a) KIW bestaat uit 40 vragen: 10 vragen biologie, 10 vragen fysica (natuurkunde), 10 vragen scheikunde en 10 vragen wiskunde. Elke vraag heeft hetzelfde gewicht. Dat betekent dat er geen afzonderlijke slaagvoorwaarden opgelegd zijn voor elke wetenschap.
   b) IVV bestaat uit de onderdelen "redeneerproef" en "casus".
   De redeneerproef bestaat uit 50 vragen. Het maximum aantal punten op de redeneerproef is 7.
   Het onderdeel "casus" bestaat uit twee delen.
   De stilleestekstproef bevat 30 vragen en heeft 7 als maximum aantal punten.
   Het gesprek arts/tandarts-patiënt telt 30 vragen en heeft 6 als maximum aantal punten. Binnen elk onderdeel of deel van een onderdeel wegen alle vragen even zwaar.
  • Om te slagen voor het toelatingsexamen moet de kandidaat ten minste 10 punten behalen, zowel op KIW als op IVV en ten minste 22 punten op het totaal van 40.
  • Alle vragen zijn meerkeuzevragen.
   a) Voor de redeneerproef is per vraag in 5 antwoordalternatieven voorzien.
   b) In alle andere onderdelen (wetenschappen en casus) telt elke vraag 4 antwoordalternatieven.
  • Indien een meerkeuzevraag vier antwoordalternatieven heeft, dan is één ervan het juiste antwoord en de andere drie zijn fout (men noemt ze doorgaans afleiders).
   Het juiste antwoord levert 1 punt op, geen antwoord levert 0 punten op. Een fout antwoord levert bij vier antwoordalternatieven -1/3 punt op (-1 gedeeld door ‘het aantal antwoordalternatieven -1’). Bij vijf antwoordalternatieven levert een fout antwoord -1/4 punt op.
   Voorbeeld: een kandidaat geeft op de vragen van de stilleestekst 19 juiste antwoorden, 7 foute en laat 4 vragen open.
   Zijn score bedraagt dan 19x1+7x(-0,33)+4x0=16,69.
   Op een totaal van 7 punten behaalt die kandidaat dus (16,69/30)x7= 3,89.
   Let op: het aftrekken van 0,33 punt geldt als een sanctie op het gissen. Mocht deze sanctie niet bestaan dan zou de score 19 geweest zijn en het resultaat 4,43. Denk dus goed na vooraleer je beslist al dan niet te gissen.
  • De examencommissie kan na itemanalyse en bij een manifest slechte itemrespons besluiten tot het verwijderen van de negatieve en positieve punten van dit item in de scores van alle kandidaten.
  • Alle vragen van het toelatingsexamen zijn zodanig opgevat dat het vinden van het juiste antwoord mogelijk is zonder het gebruik van rekentoestellen. Het is dan ook verboden een rekentoestel, onder welke vorm dan ook, bij zich te hebben. Indien nodig vinden de kandidaten voor fysica een blad met formules en constanten en voor scheikunde een informatietabel in hun examenboekje.
  • Naast het verbod op het gebruik van rekentoestellen, geldt uiteraard ook het verbod om gelijk welk communicatiemiddel te gebruiken. In het bijzonder is het gebruik van een gsm verboden.
  • Tijdens het toelatingsexamen wordt geen enkele mededeling gedaan over de vragen. Alle instructies staan vermeld in de ter beschikking gestelde documenten. In uitzonderlijke en onvoorspelbare gevallen, kan alleen de voorzitter of een persoon die hij daartoe machtigt, van deze bepaling afwijken.
  • De examencommissie verklaart alle kandidaten die de decretaal vastgestelde slaagvoorwaarde vervullen, als geslaagd. Zij beraadslaagt over alle andere gevallen en motiveert haar beslissingen.
  • De voorzitter deelt aan elke kandidaat het resultaat mee dat hij/zij op het toelatingsexamen behaalde:
   a) aantal punten op twintig voor het gedeelte “kennis en inzicht in de wetenschappen”
   b) aantal punten op twintig voor het gedeelte “informatie verwerven en verwerken”
   c) totaal aantal punten op veertig.
  • Indien de kandidaat geslaagd is, dan is de mededeling van het resultaat, ondertekend door voorzitter en secretaris, het reglementaire document dat de kandidaat moet voorleggen bij zijn/haar inschrijving voor de opleiding tot arts of tandarts aan een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap.
  • Wanneer vastgesteld wordt dat een kandidaat tijdens het toelatingsexamen een onregelmatigheid pleegt, moet het toezichthoudend personeel de voorzitter en de betrokken kandidaat hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen. De voorzitter en ten minste één lid van de examencommissie maken van die vaststelling een proces-verbaal op. De examencommissie zal later vaststellen welke gevolgen zij aan die onregelmatigheid verbindt.
  • Materiële vergissingen die tot dertig dagen na het afsluiten van de eindberaadslaging vastgesteld worden en die niet van aard zijn dat ze de beslissing van de examencommissie kunnen beïnvloeden, worden onmiddellijk door de voorzitter hersteld.
  • Materiële vergissingen of onregelmatigheden die de geldigheid van de beslissingen van de examencommissie in het gedrang kunnen brengen, moeten binnen de dertig kalenderdagen na de verzendingsdatum van de individuele uitslagen aan de voorzitter aangetekend meegedeeld worden. Binnen de dertig kalenderdagen na ontvangst van een dergelijke mededeling, roept de voorzitter de examencommissie in een buitengewone vergadering bijeen. De examencommissie kan geldig beslissen over de te nemen maatregelen indien ten minste drie stemgerechtigde leden aanwezig zijn, de voorzitter inbegrepen.
  Laatst gewijzigd door Geneeskunde Studeren; 22-12-10 om 23:31.

Gelijkaardige Onderwerpen

 1. Modaliteiten van het toelatingsexamen arts tandarts
  Door Geneeskunde Studeren in forum Geneeskunde
  Reacties: 0
  Laatste Bericht: 22-12-10, 05:51

Labels voor dit Bericht

Forum Rechten

 • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
 • Je mag geen reacties plaatsen
 • Je mag geen bijlagen toevoegen
 • Je mag jouw berichten niet wijzigen
 •  
Deel met je vrienden