Voor elke studierichting in het hoger onderwijs is het zo dat je goed moet beseffen wat je wilt doen met je leven en waarom je voor een bepaalde richting kiest. Het is zo dat richtingen als geneeskunde, farmacie en in mindere mate ook biomedische wetenschappen echt voorbereiden op een bepaalde carrière waar iedereen wel een beeld van heeft.
Dat beeld kan echter een te romantische versie zijn van wat een beroep als geneeskunde echter inhoudt. Mensen die op hun 10de geneeskunde willen studeren om voor Artsen Zonder Grenzen te gaan werken, zullen waarschijnlijk niet tot in de puntjes weten wat dit precies inhoudt.
Informeer je dus altijd goed, door vragen te stellen aan hogerejaarsstudenten geneeskunde, dokters (in verschillende discipline´s) enz. Besef ook dat je nooit alleen dokter bent maar ook een mens met een sociaal/gezinsleven, iets wat niet altijd gemakkelijk te combineren is.
Dit wil dus zeggen dat je geneeskunde kan studeren vanuit een roeping of interesse (maar met goede informatie over wat het inhoudt) of vanuit een idee dat je er veel geld mee kan verdienen (maar opnieuw met de kennis dat je daar ook heel hard moet voor werken).
Een roeping, interesse of geld zal niet verhinderen dat je studie voor de stages misschien niet helemaal je dat is. Zeker in het eerste jaar is de studie algemeen. MOTIVATIE blijft dus zeer belangrijk!!