Als leerling van het secundair onderwijs sta je binnen enkele maanden voor een beslissende studiekeuze. Wat ga ik studeren en waar ga ik mijn studies doen? Stel dat je met de idee rondloopt een medische opleiding (arts) te volgen, dan weet je dat de overheid jou eerst een toelatingsexamen oplegt. Om je slaagkansen hiervoor te optimaliseren, organiseren we een lessen die je concreet op dat examen voorbereiden.

Inhoud van de lessenreeks

Alle vakken die tijdens het toelatingsexamen worden bevraagd, worden in de lessenreeks doorgenomen.
De lessenreeks wordt ‘modulair’ georganiseerd:


  • module 1: wiskunde, scheikunde, fysica, biologie
  • module 2: stilleesproef, ontmoeting arts-patint (communicatie), redeneerproef

Naast een eerder beperkt stukje theorie, wordt vooral gewerkt met oefeningen en vragen. Voor een aantal vakken, sturen we je vooraf een reeks oefeningen door via E-mail. Bedoeling is dat je die oefeningen maakt vr de les, zodat je de moeilijkheden en pijnpunten nadien kan voorleggen aan de docent tijdens de les.
De lessenreeks (beide modules) vindt plaats tijdens de eerste week van de paasvakantie: 11-15 april 2011.

Locatie

Deze lessenreeks gaat door in de lokalen van de Vrije Universiteit Brussel (VUB). We spreken telkens af vr de bibliotheek van de Faculteit Geneeskunde en Farmacie (Gebouw A). Meer info omtrent bereikbaarheid van de faculteit vind je hier.

Prijs


De inschrijvingsprijs bedraagt 20 euro per module. Wie beide modules volgt, betaalt 30 euro.
Je kan je hier inschrijven