Inschrijving aan de VUB

Welke documenten breng ik mee bij inschrijving?

Nieuwe studenten moeten zich voor hun eerste inschrijving altijd persoonlijk aanmelden.

Vergeet zeker niet de volgende documenten mee te brengen: zonder deze documenten kan je immers niet inschrijven!

 • Je identiteitskaart. Indien je rijksregisternummer niet op je identiteitskaart vermeld staat moet je ook je SIS-kaart meebrengen.
 • Het diploma dat je toegang geeft tot de opleiding. Indien je reeds een hogeronderwijsdiploma behaald hebt, dien je ook je diplomasupplement mee te brengen.
  Je hoeft je diploma enkel voor te leggen, niet af te geven. De inschrijving kan niet aanvaard worden op basis van een gewone kopie zonder het origineel diploma.
 • Een pasfoto (dan maken we meteen je studentenkaart in orde)
 • De print-out van je voorinschrijving

Enkel voor studenten geneeskunde:

 • het getuigschrift van het toelatingsexamen voor de opleiding arts of het attest van 'gedeeltelijke gelijkwaardigheid diploma arts', uitgereikt door de Vlaamse Interuniversitaire Raad.

Extra documenten voor buitenlandse, niet-Belgische studenten die tijdens hun studies in België zullen verblijven:

 • ben je geen EU-onderdaan, maar je ouders, echtgeno(o)t(e) of voogd hebben gedurende minstens 5 jaar in België gewerkt:
  • attest van gezinssamenstelling
  • attest van tewerkstelling van de persoon die borg staat (kan ook indien de ouders, echtgeno(o)t(e) of voogd momenteel niet langer tewerkgesteld is maar in het verleden wel al 5 jaar in België tewerkgesteld was)
 • ben je een politiek vluchteling: attest afgeleverd door het Commissariaat voor de politieke vluchtelingen
 • ben je bursaalstudent van de VLIR of van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking DGOS: geldig attest hiervan
 • alle buitenlandse studenten moeten ook een geldig bewijs van Europese ziekteverzekering of een SIS-kaart kunnen voorleggen

Print deze pagina

 

Laatst bijgewerkt: 19 Feb 2014 10:06

Info voor toekomstige studenten • ©2017 • www.geneeskundestuderen.info
Vrije Universiteit Brussel • Faculteit Geneeskunde & Farmacie
Laarbeeklaan 103 • B-1090 Brussel • BelgiŽ
Tel: +32(0)2 477.44.81 • Fax: +32(0)2 477.41.59 • info@geneeskundestuderen.info
Pagina gegenereerd in 0.0054 seconden.